top of page

חישוף תשתיות ללא הרס

באמצעות מערכת שאיבת עפר

איתור וחישוף תשתיות תת-קרקעיות בדייקנות, ללא הרס או פגיעה בסביבה.

במקרים בהם לא ניתן להסתמך על איתור תשתיות תת קרקעיות בשיטה האלקטרומגנטית,
וישנו צורך המחייב לחשוף את התשתית ולראותה בעין, אנו משתמשים במערכת שאיבות עפר ללא הרס אשר שואבת את האדמה שמעל התשתית - עד להגעה לתשתית ומדידתה המדויקת.
טכנולוגיה חדשנית של שאיבת עפר יחידה בעוצמתה בישראל:
  • עד לעומק של כ-7 מטר

  • ללא חפירה של בורות גדולים, ללא סכנה של מפולות

  • יכולת שאיבה של מרבית סוגי הקרקע

  • הפחתת נזקים שגורמת חפירה מכאנית לתשתיות וצנרת, ע"י תזוזת הקרקע

  • קיצור משך החפירה והכפלת ההספק ליום עבודה

  • עוצמת שאיבה מוגברת עד CFM 1700 לעומת CFM 1000 הקיים בארץ

  • יכולת איתור מדויקת ובטוחה באזורים צפופי תשתיות

  • 30 שנות פעילות באיתור תשתיות תת-קרקעיות

bottom of page