top of page

M130

לכל הפריטים בתחום : 

M130

SEWERIN – גרמניה

מאתר מכסי השוחות M130 מגלה בעומק ואינו רגיש למתכות הנמצאות על פני השטח, לחות או תנודות בטמפרטורה. הפעלה באמצעות כפתור אחת מקלה על השימוש בהתקן. האלקטרוניקה הספציפית מפחיתה קריאות שווא ומבטלת איתור פחיות משקה או רכיבי מתכת קטנים אחרים.

 

  • קל לשימוש

  • שדה איתור מסומן

  • איתור עמוק

  • תגובה מהירה

  • פיצוי בגין הפרעות

  • ארגונומיה אופטימלית

  • עשוי מחומר עמיד

bottom of page