top of page

Ex-Tec Snooper

לכל הפריטים בתחום : 

Ex-Tec Snooper

SEWERIN – גרמניה

גלאי דליפת גז עם או בלי משאבה - עבור מתקנים פנימיים

EX-TEC SNOOPER 4 הוא גלאי דליפת גז לאיתור הדליפות הקטנות ביותר בקווי ההתקנה ובנקודות החיבור. הרעיון של התקן מודולרי מאפשר למשתמש לבחור מכשיר בסיסי ללא משאבה (מכשיר דיפוזיה) או התקן עם משאבה משולבת.

 

תצוגת LCD גדולה, מוארת

פעולה קלה באמצעות שלושה לחצנים

בדיקה עצמית בהדלקה

תפריט משתמש ידידותי

בסיס נתוני גז עם כיול עבור מתאן וגזים אחרים, למשל:

propane, butane, hexane, nonane, hydrogen, kerosene

ניתן לבחור רגישות מינימלית בין 1 ל -100 ppm

הגנה מפני התפוצצות

bottom of page