top of page

EX-TEC GM4

לכל הפריטים בתחום : 

EX-TEC GM4

SEWERIN – גרמניה

מכשיר התראה וזיהוי גזים רעילים ודליקים וחמצן

מכשיר מדידה אידיאלי לספקי גז ומים, מכבי אש, מפעלי ביוב, מטמנות, מפעלי ביוגז ותעשייה כימית.

EX-TEC GM 4 הוא השותף המושלם לגילוי דליפות בצינורות וגם למדידת גזים למעקב אחר תהליכים כימיים או ביולוגיים.

 • עיצוב מודולרי, מכשיר בסיסי ללא משאבה (מכשיר דיפוזיה) או עם משאבה משולבת

 • חיישנים אלקטרוכימיים

 • המשתמש יכול להחליף את חיישנים באופן עצמאי

 • תצוגת LCD גדולה, מוארת

 • בדיקה עצמית בהפעלה

 • פעולה קלה באמצעות שלושה לחצנים

 • זיכרון נתונים פנימי (אפשרות לקריאת מחשב)

 • אזעקות חזותיות ואוזניות

 • סף אזעקה מתכוונן

 • פיצוי טמפרטורה

 • תפריט משתמש

 • תפריט פונקציה להגדרת התקן בודדת (קוד PIN מוגן)

bottom of page