top of page

COMBIPHON

לכל הפריטים בתחום : 

COMBIPHON

SEWERIN – גרמניה

איתור אקוסטי של צינורות פלסטיים
איתור צינורות פלסטיים בשיטה אקוסטית: הצינורות מעבירים רטט מכני טוב יותר מהאדמה המקיפה אותם. כאשר גורמים לצינור לרטוט, התנודות האלה מתפשטות לאורך הצינור אל פני השטח, שם ניתן לקלוט אותן באמצעות מיקרופון קרקעי. באותו אופן כמו שמזהים דליפות מים באמצעים אקוסטיים, מיקום הצינור יהיה במקום בו העוצמה היא הגבוהה ביותר. שיטה זו יכולה לשמש גם כדי לאתר צינורות בטון.
מערכת COMBIPHON® מורכבת מיחידת גנרטור ובקרה מרכזית G5 לה קצבי ועוצמה שונים, כך שניתן להשתמש בה בכל מקום. Stoppers או tappers משמשים ליצירת רעשים על הקו אשר לאחר מכן ניתן לזהות אקוסטית על ידי מערכות
AQUAPHON ® או AquaTest T10.
 

bottom of page