top of page

מיכל תערובת גז לאיתור נזילות בצנרת מים

לכל הפריטים בתחום : 

 מיכל תערובת גז לאיתור נזילות בצנרת מים

מיכלי ברזל תקניים!

תערובת גז 95% חנקן ו5% מימן, 14 ליטר / 200בר

עם תעודת מילוי.

מפרט טכני
bottom of page