top of page

סטלבנד 80מ'/6מ"מ

לכל הפריטים בתחום : 

סטלבנד 80מ'/6מ"מ

עשוי פיברגלס עם גיד מתכת.80 מ' / 6 מ"מ

צינורות שאינם מתכתיים ניתן לאתר באמצעות החדרת סטלבנד העשוי פיברגלס המצויד בגיד מתכת הניתן לגילוי באמצעות מכשירי איתור אלקטרומגנטיים כגון UT9000 .

בדרך זו, ניתן לקבוע את תוואי הצינור במהירות ובדיוק.

מפרט טכני
bottom of page