top of page

Infrastructure projects

Locating Infrastructure

איתור ומיפוי תשתיות בתחום ייזום פרויקטים למגורים

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בתחום ייזום פרויקטים למגורים בכל רחבי הארץ עבור תחילת תכנון או ביצוע.

איתור ומיפוי תשתיות עבור קבוצת אשטרום

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בפרויקטים ברחבי הארץ עבור קבוצת אשטרום.

איתור ומיפוי תשתיות במפעלי חברות כיל

איתור, חישוף, גישוש ומיפוי תשתיות תת קרקעיות במפעלי חברות כיל,
כולל בדיקת זליגות חשמל ונזילות תת קרקעיות

איתור ומיפוי תשתיות לפרויקטים שונים

איתור, חישוף, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות- דוגמא לפרויקטים: כביש עוקף קלקילה, מחלף גבעת כוח ועוד...

איתור ומיפוי תשתיות לחברה הלאומית לתשתיות תחבורה

עבודות איתור, גישוש וחשיפת תשתיות תת קרקעיות עבור החברה הלאומית לתשתיות תחבורה.

איתור ומיפוי תשתיות בתחומי רכבת ישראל בכל הארץ

חברת מיקור חוץ בתחומי רכבת ישראל. החברה מורשת לעבודות איתור, גישוש, חישוף, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בתחומי רכבת ישראל בכל הארץ.

איתור ומיפוי תשתיות במתחמי אינטל ברחבי הארץ

איתור, גישוש, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות במתחמי אינטל ברחבי הארץ.

איתור ומיפוי תשתיות במפעלי בז"ן

איתור, גישוש, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות במפעלי בז"ן

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות

איתור, גישוש, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות ברחבי הארץ

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות

איתור, גישוש, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות ברחבי הארץ

פרוייקט רכבת קלה תל אביב

עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה. מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בפרויקט הרכבת הקלה תל אביב

איתור ומיפוי תשתיות לשירותי בריאות כללית

ספק מוכר ורשום למתן שירותי איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות עבור שירותי בריאות כללית בכל רחבי הארץ (בית חולים מאיר, סורוקה, בלינסון, הלל יפה ועוד)

איתור ומיפוי תשתיות עבור חברת אלקטרה

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות עבור חברת אלקטרה וחברת הבנות שלה.

איתור ומיפוי תשתיות בפרויקט הפרדות מפלסיות

איתור, חישוף, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בפרויקט הפרדות מפלסיות ברחבי הארץ.

איתור ומיפוי תשתיות במלי ישראל

איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות

איתור ומיפוי תשתיות  לצה"ל ומשרדי ממשלה

עבודות לאיתור תשתיות תת קרקעיות בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ ומשרדי הממשלה השונים.

איתור ומיפוי תשתיות ברחבי העיר ת"א- יפו

איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בבתי ספר, מבני ציבור ופרויקטים שונים ברחבי העיר ת"א- יפו.
בעזרה ובצרון, גני יהושע, אחוזות החוף וכיוצ"ב

איתור ומיפוי תשתיות בפרויקטים שונים

איתור, חישוף, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בפרויקטים בכל רחבי הארץ.

איתור ומיפוי תשתיות פרויקטי תמ"א 38

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בפרויקטי תמ"א 38.

עבודות בתוואי הרק"ל -ירושלים

עבודות איתור, גישוש, חפירה, מדידות ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בתחומי הרכבת הקלה ירושלים והמטרופולין

איתור ומיפוי תשתיות תחבורה בחיפה

איתור, חישוף, גישוש ומיפוי תשתיות תת קרקעיות במטרופולין חיפה

פרויקט "מהיר לעיר" גוש דן

עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות- בין הפרויקטים- "מהיר לעיר", שבילי האופנים- 'אופנידן' ועוד

איתור ומיפוי תשתיות בתחום ההתחדשות העירונית

איתור, מיפוי ומדידת תשתיות תת קרקעיות בתחום ההתחדשות העירונית ברחבי הארץ, לצורך תחילת תכנון או ביצוע.

bottom of page